ai

image-2
สมัยที่แยกแยะ AI กับมนุษย์ไม่ได้

วันหนึ่งฉันถูกนำตัวไปที่ห้องแห่งหนึ่ง เพื่อตั้งคำถามเกี่ยวกับกล่อง 2 ใบ เพื่อที่จะระบุว่ากล่องใดเป็นมนุษย์และกล่องใดเป็น AI ใครก็ตามที่ฉันเลือกว่าไม่ใช่มนุษย์จะต้องถูกทำลาย ในอนาคต การแยกแยะความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับ AI จะทำได้ยาก จากการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่า ความแตกต่างอย่างหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนของพฤติกรรมระหว่างมนุษย์กับ AI คือ การเล่นเกมส์ “เป่ายิ้งฉุบ” AI เล่นเป่ายิ้งฉุบหนึ่งหมื่นครั้งและสามารถเอาชนะ 99.9% ของเกมส์เหล่านั้นอย่างน่าทึ่ง ฉันเริ่มถามคำถามง่าย ๆ ด้วยเสียงผู้หญิง เป็นคำถามเกี่ยวกับวัยเด็ก…